already obfuscation Kurzy | Personal 3P

Kurzy

Provázíme vás na cestě profesního i osobního rozvoje. Vyberte si z nabídky našich vzdělávacích akcí

POSILOVAČ ŘÍZENÍ Nabídka kurzů pro firmy i organizace poskytující veřejné či sociální služby zaměřených na rozvoj manažerských kompetencí.

Jak se staví tým – synergie a kreativita jako základ týmové práce v sociálních službách

16 hodin

Tým a jeho duch je základem úspěchu organizace.

Jak fungujete v týmu? Jak sestavit dobrý tým? Jak poznat, že tým bude fungovat? Jak nastavit dobrý „teambuildingový“ program? Jak týmy efektivně řídit?

Odpovíme na vaše otázky a ukážeme v praxi, jak na to!

Přijďte si to vyzkoušet, kromě vědomostí si odnesete konkrétní vlastní zkušenosti!

Řídit nebo vést? Efektivní práce s „lidskými zdroji“ v sociálních službách

8 hodin

Cítíte se dobře v roli ředitele či lídra? Jak poznat, kdy řídit a kdy vést? Jak pracovat s různými typy lidí? Umíte delegovat? Pracují s vámi a pro vás lidé rádi? Proč by nám na tom mělo záležet?

Odpovíme na vaše otázky a ukážeme v praxi, jak na to!

Přijďte si to vyzkoušet, kromě vědomostí si odnesete konkrétní vlastní zkušenosti!

Motivace podřízených, systémy hodnocení a vedení hodnotícího pohovoru

8 hod

Motivace je motorem našeho konání. K ledničce zamíříme, když máme hlad nebo chuť….

Co vás v práci štve nejvíce? Co vám naopak dělá radost? Kde hledáte inspiraci pro svou práci? Jak to mají vaši kolegové a jak to zjišťujete? Víte, co lidi nejvíce motivuje? Umíte podřízené dobře hodnotit? Ví, že jak dělat správné věci správně a jak to poznají? Jak hodnocením motivovat sebe i kolegy k lepší práci?

Odpovíme na vaše otázky a ukážeme v praxi, jak na to!

Přijďte si to vyzkoušet, kromě vědomostí si odnesete konkrétní vlastní zkušenosti

„Takhle jsem to nechtěl/a!“. Zásady efektivního task managementu v sociálních službách.

8 hod

Efektivní rozdělování úkolů a jejich kontrola šetří zdroje, čas, peníze i lidskou energii. Často však místo očekáváného výstupu popíšeme proces. K čemu to v praxi vede? Delegujete rádi? Jak, kdy a komu zadávat úkoly? Jak souvisí úkoly a bezpečí? Chcete si ušetřit práci a čas?

Odpovíme na vaše otázky a ukážeme v praxi, jak na to!

Přijďte si to vyzkoušet, kromě vědomostí si odnesete konkrétní vlastní zkušenosti!

„Hledání jehly v kupce sena“. Jak efektivně získávat a vybírat lidi do týmu v prostředí sociálních služeb.

8 hod

Oblast získávání a výběrů pracovníků do týmu je v oblasti sociálních služeb stěžejní z hlediska garance kvality poskytovaných služeb. Kde najít dobré lidi, jak je poznat a co jim můžeme nabídnout? Jak sestavit atraktivní inzerát a kam ho umístit? Jak správně vybrat lidi do týmu?

Odpovíme na vaše otázky a ukážeme v praxi, jak na to!

Přijďte si to vyzkoušet, kromě vědomostí si odnesete konkrétní vlastní zkušenosti!

 

 

Na míru umíme připravit kurzy na následující témata:

Kultura a vnitřní atmosféra organizace/firmy – předpoklad úspěchu v konfrontaci s konkurencí

Budování organizační kultury

Budování značky

Umíme nabízet svou práci, své služby?

Prezentační dovednosti

Manažerské dovednosti

Efektivní komunikace v manažerské práci

KOMPAS Nabídka kurzů pro firmy i organizace poskytující veřejné či sociální služby zaměřených na kompetence pracovníků.

Úvod do vedení motivačního rozhovoru

16 hod

Základem změny je chuť něco měnit – tedy vlastní motivace „žít jinak“ . Jak zjistit, co uživatelé vlastně doopravdy chtějí? A co chceme my? Jak vést dobře rozhovor zaměřený na identifikaci potřeb člověka? Jak s motivací druhých pracovat? Umíme o změnách komunikovat?

Odpovíme na vaše otázky a ukážeme v praxi, jak na to!

Přijďte si to vyzkoušet, kromě vědomostí si odnesete konkrétní vlastní zkušenosti!

Možnosti budování motivace uživatelů ke změně

16 hod

Základem změn je chuť něco změnit – tedy vlastní motivace „žít jinak“. Jak poznat, kdo co chce? Jak inspirovat druhé a jak pracovat s jejich „odporem“? Jak efektivně řídit proces změny prostřednictvím efektivních rozhovorů? Jak podporovat uživatele změn ke změnám? Proč se lidé bojí změn a jak tento strach „překonat“?

Odpovíme na vaše otázky a ukážeme v praxi, jak na to!

Přijďte si to vyzkoušet, kromě vědomostí si odnesete konkrétní vlastní zkušenosti!

Základní výcvik v motivačním rozhovoru

20 hod (3 dny)

Základem změn je chuť něco změnit – tedy vlastní motivace „žít jinak“. Jak v rozhovoru poznat, o co komu jde? Jak inspirovat, motivovat a jak vůli ke změně podpořit a udržet? Jak získat důvěru v rámci „prvního kontaktu?“ Jak a kdy mluvit a „co vlastně sdělovat“? Zvládáte s dobrým pocitem náročné a obtížné situace?

Odpovíme na vaše otázky a ukážeme v praxi, jak na to!

Přijďte si to vyzkoušet, kromě vědomostí si odnesete konkrétní vlastní zkušenosti!

Komunikace není jen uměním mluvit

16 hod

Já o voze, ty o koze. A přitom oba chceme to nejlepší pro klienty! Jak neztrácet energii a čas neustálým napravováním „komunikačních šumů“? Jak komunikuji já a jak mí kolegové? Co ostatním říkám, i když nemluvím? Rozumí mi klienti? Zvládám námitky a obtížné situace?

Odpovíme na vaše otázky a ukážeme v praxi, jak na to!

Přijďte si to vyzkoušet, kromě vědomostí si odnesete konkrétní vlastní zkušenosti!

Asertivitou k větší spokojenosti a spolupráci v sociálních službách aneb nejen „Neříkejte ano, když chcete říci ne.“

16 hod

Asertivita je základem pocitu životní a pracovní spokojenosti a ta je základem úspěšného fungování v týmu i v psychicky a fyzicky náročné práci s klienty.

Umíte formulovat své oprávněné požadavky? Cítíte se špatně, když někoho odmítáte? Zvládáte konfliktní a náročné situace v týmu či s klienty? Hledáte nástroje, jak čelit tlaku a pocitu zodpovědnosti za celý vesmír? J

Odpovíme na vaše otázky a ukážeme v praxi, jak na to!

Přijďte si to vyzkoušet, kromě vědomostí si odnesete konkrétní vlastní zkušenosti!

 

 

Na míru umíme připravit kurzy na následující témata:

Emocionální inteligence v komunikaci s uživateli

Etika v sociální práci

Zvládací strategie problematických klientů (s nimiž lze obtížně vyjednávat)

Zvládání zátěžových situací (napětí, stres, úzkost), možnosti prevence

Stres a syndrom vyhoření

Únava ze vztahů a co s tím

Společenská diplomacie – praktická etiketa

Možnosti a limity asertivního jednání

Výcvik komunikačních dovedností

Jak zvládat manipulační taktiky a strategie

Jak klienty správně odhadnou a přesvědčit

Jak se stáváme pacienty/ klienty

Závislosti a možnosti jejich prevence (motivační rozhovory)

Práce s tělem v psychoterapii

AKADEMIE SVĚT Nabídka kurzů z oblasti měkkých dovedností (soft skills), osobního rozvoje a kariérní a profesní orientace.

Skupinový kurz kariérního poradenství

Sebeřízení a sebepoznání

Výcvik komunikačních dovedností a asertivity

Emocionální inteligence a její význam v životě

Zvládání zátěžových situací

Stres a syndrom vyhoření

Možnosti a limity asertivního jednání

Jak zvládat manipulační taktiky a strategie

Umění řešit konflikty

Aktuálně vypsané kurzy