?> ?>

Pro sociální firmy

Audity a analýzy

Personální audit

Ptáte se, kdo se nejvíce hodí na danou práci?

Zajímá vás, jestli máte dobře nastavené procesy týkající se personální práce?

Potřebujete zjistit, kolik pracovníků opravdu potřebujete, abyste poskytovali kvalitní a efektivní služby?

Pomůžeme Vám odpovědět na otázky týkající se výběru pracovníků, nastavování struktury organizace, komunikace, konfliktů a výkonnosti vašich pracovníků.

Audit spokojenosti pracovníků

Víte, že spokojenost pracovníků je klíčem k úspěšnému fungování organizace? Chcete být respektovaný a zodpovědný zaměstnavatel?

Pomůžeme Vám odpovědět na otázku, jak můžete přispět k vyšší míře spokojenosti vašich pracovníků a podpořit tak jejich výkonnost. Zvýšíte tím kvalitu poskytovaných služeb a budete mít radost ze své práce!

Analýza vzdělávacích potřeb

Oblast vzdělávání pracovníků v organizací je nedílnou součástí celé personální politiky. Bez vazby na reálné potřeby klientů a samotných pracovníků a představy organizace o dalším směřování představuje vlastně mrhání financemi, neefektivní práci s časem a promarněnou příležitost.

Pomůžeme Vám zjistit, zda vaši lidé ví a umí to, co je třeba dnes a taky co bude třeba v blízké či vzdálené budoucnosti. Umíme navrhnout takový plán vzdělávání, který vám pomůže být lepší a efektivnější organizací.

 

Profily pracovníků

Zajímá vás, jak sestavit skutečně funkční tým? Chcete nastartovat procesy efektivní komunikace? Chcete si být jistí, že pracovníci mají opravdu kýžené předpoklady pro zastávanou pozici?

Zmapujeme silné stránky vašich pracovníku a poradíme, jak z těch „slabých“ udělat přednosti. Naučíme vás předcházet některým konfliktům a objasníme příčiny nízké míry spokojenosti, absenci týmového ducha či komunikačních bariér. Pomůžeme vám definovat ideální profily svých pracovníků a naučíme vás je využívat v rámci pravidelného hodnocení.

Rozvoj a vzdělávání pracovníků

Kompetentní a spokojení manažeři pomáhajících organizací jsou motorem změn ve společnosti, které přinesou udržitelná řešení palčivých sociálních problémů.

Kompetentní a spokojení pracovníci jsou hlavním předpokladem kvality služeb, které poskytujete zranitelným skupinám obyvatel.

Nabízíme kurzy na míru i možnost účasti v otevřených kurzech s akreditací MPSV.

Nabídka zde

Nevybrali jste z naší nabídky? Umíme vytvořit a připravit vzdělávání v takové podobě, jakou zrovna vy právě potřebujete.

Supervize

Supervize má mnoho podob a funkcí. Věříme, že když je profesionálně vedená, přispívá k pocitu bezpečí pracovníků i manažerů, posiluje soudržnost týmu a uvolňuje inovační potenciál pracovníků a celých organizací. Máte lepší pocit z práce a Vaše služby jsou pak kvalitnější!

Nabízíme tyto druhy supervize:

  • Individuální
  • Týmovou
  • Manažerskou
  • Případovou

Máme s tím bohaté zkušenosti. Posílíme vaše pracovníky a pocit jejich jistoty!

Koučing

Hledáte rovnováhu mezi pracovním a osobním životem?

Chcete být výkonní a efektivní a přitom spokojení?

Potřebujete se naučit stanovovat priority, delegovat nebo říkat ne?

Chcete umět inspirovat nebo přesvědčit ostatní?

Hledáte inspiraci pro další profesní rozvoj svůj nebo svého týmu?

Nejsme experti na řešení vašeho problému a nenabízíme univerzální recepty. Umíme ale klást dobré otázky. Pomůžeme vám identifikovat a rozvíjet vlastní potenciál. Podpoříme vás na dobrodružné cestě rozvoje a sebepoznání!

Rozvoj týmové práce

Týmová práce předpokládá srozumitelné a sdílené cíle, důvěru, otevřenou a efektivní komunikaci a ochotu učit se z chyb. Týmová práce se nerodí automaticky. I zralé týmy prochází fázemi krizí.

Naučíme vás, jak sestavit dobrý tým. Naučíme vás lépe komunikovat. Dokážete lépe řešit konflikty. Na klíč zrealizujeme „outdoorovou“ či „indoorovou“ akci. Zvýšíme výkonnost vašich týmů!

Výběr pracovníků

Získat a vybrat kvalitní pracovníky připomíná hledání jehly v kupce sena. Kde hledat a jak se ujistit, že kandidát opravdu na pozici obstojí?

Pomůžeme vám vybrat vhodné pracovníky. Zjistíme, zda odpovídají nárokům pozice, zda dokáží dobře fungovat ve vašem týmu a zda mezi vás zapadnou!

Podpora a konzultace v oblasti PR

Vidět a být viděn. Dokázat získat a taky udržet pozornost. Získávat příznivce a udělat z nich donátory. Odpovědně informovat o způsobu využití veřejných financí. Umět „prodat“ své silné stránky.

Alfa a omega úspěchu vašich organizací.

Umíme vám pomoci vybudovat silnou značku!

Poradíme, jak pracovat s propagačními materiály, jak a proč využívat sociální sítě a jak inovovat webové stránky. Naučíme vás komunikovat s médii. Budete dobře vidět!

Chcete se dozvědět více? Ozvěte se nám, vymyslíme společně řešení na míru.