already obfuscation Náš tým | Personal 3P

Náš tým

jana_w

Jana Paloušková
konzultantka, supervizorka a lektorka

linkedin Profil LinkedIn
+420 603 843 134
palouskova@personal3p.cz


18 let praxe ve vzdělávání studentů a pracovníků společností v oblasti rozvoje sociálně-psychologických, profesních a řídících dovedností

8 000 účastníků vzdělávání státní správy, komerčních a sociálních institucí

17 úspěšně zrealizovaných projektů – výcviky psychosociálních dovedností, motivační a hodnotící programy firem, personální audity, firemní analýzy, výběry pracovníků

36 neziskových organizací a 14 ziskových společností a firem, ve kterých dlouhodobě předávala a čerpala zkušenosti

Více o mně

Jana je koordinátorkou vzdělávacích akcí a poradenských služeb agentury. Je jednou ze zakládajících členů a postupně rošířila svou působnost od lektorování až  k řízení agentury. Při kontaktu s Vámi řeší obsah spolupráce, doporučuje její zaměření dle potřeb zadavatele. Navrhuje změny, smluvně a organizačně zajištuje všechny naše aktivity.

S Janou se ale nejčastěji setkáte zejména jako ze zkušenou lektorkou a supervizorkou. Kromě zajišťování chodu agentury, je také externí konzultantkou v řadě firem a obchodních společností, kde se zaměřuje především na podporu managementu.

Před příchodem do agentury vyučovala odborné předměty na  Caritas – Voš sociální v Olomouci. Studium andragogiky a sociologie na Univerzitě Palackého v Olomouci bylo dobrým východiskem pro realizaci praktického rozšiřování vybraných oblastí firemního vzdělávání a rozvoje. V přístupu ke klientům je jí vlastní především respekt k individualitě každého z nich,  zejména těch, kteří se nebrání změnám. Upřednostňuje možnost multioborové spolupráce s moudrými kolegy, stejně tak i obchodními partnery, kteří ji svými praktickými zkušenostmi inspirují k dalšímu profesnímu růstu.

Ráda tancuje, dobře vaří, nerada žehlí a chuť do další práce dobíjí v rodině.

Zavřít

dita

Dita Palaščáková
konzultantka, metodička a lektorka

linkedin Profil LinkedIn
+420 775 147 497
@ palascakova@personal3p.cz


12 let praxe na poli projektového managementu, strategického plánování, vzdělávání a rozvoje lidí a organizací

3 000 účastníků vzdělávacích akcí

12 národností kolegů, se kterými pracovala

4 dcery

Více o mně

Dita je „transformátorem a dynamizátorem procesů“, kterými naše společnost prochází a zároveň působí jako lektorka, konzultantka a kariérní poradkyně. Zajímá se o oblast rozvoje organizací, věnuje se oblastem jako budování/změna kultury organizace, inovace a jejich implementace, strategické plánování, fundraising nebo podpora manažerských kompetencí a leadershipu v ziskových i neziskových organizacích. Věnuje se také otázkám kvality ve vzdělávání a ráda doprovází zájemce o lektorování na jejich cestě k profesnímu růstu.

Má ráda odhodlání, energický přístup a synergii – na těch staví své služby, které vám poskytuje. Můžete se s ní setkat i v roli kariérní poradkyně, která ve vás svými otázkami zažehne plamen důvěry ve vlastní schopnosti a upevní odvahu k převzetí odpovědnosti za vlastní úspěchy a radost ze života. Dita pracuje také jako koordinátorka Nadačního fondu Univerzity Palackého v Olomouci, který podporuje talentované mladé umělce a badatele, kteří chtějí a dokáží změnit svět. V rámci fondu propojuje svět univerzitní se světem komerčním a věří, že tak přispívá k růstu obou z nich. Na univerzitě rovněž učí, věnuje se předmětům souvisejícím s efektivním fungováním neziskových či veřejných organizací. S manželem vychovává 4 dcery, ráda tancuje, čte a cestuje.

Zavřít

Katrin_

Katrin Baníková
analytička, projektová manažerka a konzultantka

Profil LinkedIn
+420 739 302 169
banikova@personal3p.cz


10 let praxe ve vzdělávání dospělých, ve společnostech, které jsou zaměřeny na podporu a rozvoj potenciálu lidí

8 000 hodin motivačních programů, vzdělávání a individuálních konzultací

13 participací na HRM projektech s rozpočtem 1- 50 miliónů Kč

4 navštívené kontinenty, z toho 2 pracovně

Více o mně

Katrin je organizátorkou par excellence,  a tato role jí opravdu sedí a zároveň baví. Při kontaktu s Vámi řeší především aktuální procesy v organizacích, pomáhá nastavovat strategie řízení, dokáže pojmenovávat přednosti a limity při práci s lidmi a podpoří Vás při procesu nastavení spolupráce v týmu a organizační kultury. Je orientována zejména na proklienstký přístup, dokáže analyzovat a hledat řešení.  Nové přístupy a inovace jsou pro ni výzvou. Ve firmě zajišťuje především analýzu a rozvoj nových produktů v návaznosti na potřeby našich partnerů. Je klidnou silou našeho týmu. Vždy se s ní setkáte v přátelské, empatické a konstruktivní náladě a pokud budete chtít, tak neodejtede bez návodu“ Jak na to… „. Katrin má za sebou profesní zkušenost v řadě projektů a firem, kde působila v rolích koordinátorky pobočky, lektorky, poradkyně a koučky. Ráda propojuje světy ziskového a neziskového sektoru. V současnosti je také koordinátorkou poradenských služeb v Kariérním centru Univerzity Palackého v Olomouci.

Kreativních koníčků  a nápadů má hodně a tuto vlastnost úspěšně využívá v běžném žití a při práci s Vámi. Baví ji svět digitálu, designu, fotografie a plachetnic, ráda však oblasti svého zájmu inovuje a do svého repertoáru občas něco přidá.

Zavřít

Externí spolupracovníci

Hanka

Hana Štěpánková
konzultantka, supervizorka a lektorka


20 let praxe na poli poradenství, psychoterapie a sociální práce

 14 let  praxe ve vzdělávání studentů a pracovníků v oblasti osobního a profesního rozvoje

18 let vlastního sebevzdělávání ( poradenství, psychoterapie, supervize, intervize, facilitace,  sociální práce)

15 let vlastního sebevzdělávání v roli rodiče

Více o mně

Hanka je spolupracovnicí naší společnosti. Působí jako psychoterapeutka, poradkyně, supervizorka, facilitátorka lektorka a konzultantka. Zajímá se o oblast individuální a skupinové práce s klienty v obtížných životních situacích, je zkušenou psychoterapeutkou a poradkyní. Zároveň působí jako odborná adiktologická pracovnice, zkušená supervizorka a lektorka vzdělávacích a výcvikových programů.

Má ráda jasný plán, strukturu a pokud možno i dobrý výsledek. Sama se považuje za týmového hráče a ti, se kterými spolupracuje, jsou pro ni vždy zdrojem inspirace a rozvoje. Hanka pracuje jako učitel odborných předmětů na CMTF a PdF UP Olomouc a Caritas VOŠ sociální Olomouc.  Působí jako psychoterapeutka a supervizorka.

S manželem vychovává syna a dceru, ráda cestuje, čte a relaxuje.

Zavřít